Polityka prywatności strony korepetycjeprogramowanie.pl

Data publikacji: 27.10.2018 (sobota)


W korepetycjeprogramowanie.pl respektujemy Twoje prawo do prywatności. Poniżej zamieściliśmy naszą postawę w sprawach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach i kontrahentach.

 1. Jaki jest cel polityki prywatności?
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z korepetycjeprogramowanie.pl
 2. Kto zarządza zbieranymi danymi?
  Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Arkadiusz Gabryś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Gabryś Q z siedzibą w Mysłowicach (14-412), ul. Nad Przemszą 47, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 973-105-80-65.
 3. Jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo?
  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  Dane osobowe pozostawione na korepetycjeprogramowanie.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Na jakiej podstawie możemy przetwarzać zbierane dane?
  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w momencie rozpoczęcia komunikacji mailowej oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Jakie dane zbiera korepetycjeprogramowanie.pl?
  Strona pozwala na utrzymanie anonimowości korzystających podczas pobytu w serwisie, aż sami nie zdecydują inaczej. Zbiera dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych (związanych z administracją serwerami) oraz w celu zbierania powszechnych danych demograficznych (np. region, z którego IP łączy się z serwisem) co wynika z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie.
  Sama strona nie zawiera mechanizmów, które dodatkowo gromadzą dane osobowe ponad to co gromadzi dostawca hostingu strony webd.pl.
 6. Jaka jest polityka korepetycjeprogramowanie.pl dotycząca plików cookie?
  Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. “cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Nie są tam natomiast, przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  korepetycjeprogramowanie.pl nie wykorzystuje plików cookies.
 7. Jak działają formularze?
  Dane podawane przez użytkowników w formularzach (np.: mail) są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu wysyłania maila do korepetytora. Udostępnienie danych poprzez formularze i przekazanie ich Administratorowi wymaga każdorazowej, osobnej, wyrażonej przez użytkownika zgody.
 8. Czy dane są udostępniane innym podmiotom?
  Witryna korepetycjeprogramowanie.pl korzysta z Youtube. Youtube używa plików cookies. Informacje zbierane poprzez cookies na temat korzystania z portalu przez użytkownika będą przekazywane portalowi Youtube. Youtube ma prawo przekazać posiadane informacje osobom trzecim, jeżeli nastąpi takie zobowiązanie z podstawy prawa lub w przypadku gdy te osoby przetwarzają dane w imieniu Youtube.
  Podobnie korepetycjeprogramowanie.pl korzysta z usług podmiotów trzecich takich jak: Youtube.
 9. Jak respektujemy przysługujące Ci prawa?
  Każdy użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Masz prawo wglądu do swoich danych, poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw co do przetwarzania, przenieść swoje dane, a także wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie danych nie jest zgodne z prawem.
  Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 10. Czy w polityce prywatności mogą nastąpić jakieś zmiany?
  Tak.
  Wszyscy uczniowie i kontrahenci współpracujący z korepetycjeprogramowanie.pl w momencie zmiany zostaną o niej poinformowani. Zawsze istnieje możliwość wglądu do starszych wersji regulaminu i polityki prywatności.
Starsze wersje dostępne pod: korepetycjeprogramowanie.pl/privacy/old/